NotaPlan Backup

Automatisk, sikkert og enkelt

Online Backup. Automatisk, sikkert og enkelt! Har du ADSL, så har du mulighet til å få en automatisk backup løsning. Med NotaPlan Online Backup, starter backupen selv hver natt og sørger for at dine viktige filer lagres sikkert utenfor huset. Når backupen er gjennemført, mottar du en email, med kvittering på nattens backup.

Sikkerheten er på topp!

For at et backup system skal være sikkert, må tre ting være oppfylt:

  1. Man må ta backup hver dag.
  2. En tidligere backup må ikke overskrives før det er gått minst en uke.
  3. Backupen skal lagres på en annen fysisk plassering, i tilfelle brann eller tyveri.

Dedikert server

NotaPlan Online Backup sender dine data til en dedikert "Backup Server". Her blir dine data oppbevart meget sikkert. Der er bla.:

  • Alltid 2 eksemplarer av dine data, på forskellige, spesielle harddisker.
  • Data er sikret mot brann, strømsvikt og tyveri.
  • Det tas løpende backup av backupserveren
  • Serveren står også bak en firewall, som sikrer mot adgang fra uvedkommende.
  • Dine data er krypteret, slik at dataene ikke vil kunne misbrukes av uvedkommende.

Fullautomatisk

NotaPlan Online Backup skiller seg meget fra konventsjonelle backupsystemer.

  • Her er det ingen bånd eller disketter som manuelt skal skiftes ut hver dag.
  • Du skal heller ikke manuelt sørge for at backupen oppbevares på en annen fysisk plassering.

Det hele skjer automatisk! NotaPlan Online Backup laster alle dine viktige data til Backup serveren.
Du vil motta en mail etter hver backup, som forteller om backupen har blitt vellykket gjennomført.

Enkelt og bekvemt!

NotaPlan Online Backup krever ingen installasjon av fysisk hardware.
Det er ingen bånd, disketter eller backupstasjoner, som blir utslitt eller går i stykker.
Du installerer programmet på under 2 minutter og programmet kan til og med installeres på flere PC´er!

Ytterligere informasjon

info@notaplan.no

Tlf: +47 33 80 42 50